Tuesday, September 16, 2014

Cara Nabi Muhammad Berdakwah


Cara Nabi Muhammad Berdakwah Menyampaikan Ajaran Islam
Setelah mempelajari tentang Riwayat Lengkap Nabi Muhammad maka kali ini kita akan melihat bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam. Berikut ini dijelaskan beberapa cara Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam.
1. Dakwah nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi
Beberapa bulan kemudian Jibril muncul lagi untuk menyampaikan wahyu berikutnya yang antara lain menyuruh Muhammad untuk memulai memimpin hamba Allah kejalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah swt, wahyu tersebut berbunyi:
Artinya :
“Hai orang yang berkemul (beselimut) bangunlah lalu berilah peringatan!” (QS Al-Mudatsir: 1-2).
Turunnya wahyu tersebut membuat Allah lebih mantap. Kini ia siap untuk menerangkan hakekat kebenaran kepada manusia. Rasulullah memulai tugasnya untuk menegakkan kebenaran secara sembunyi-sembunyi di lingkungan rumah sendiri. Khadijah, istrinya yang setia itulah mula-mula beriman kepadanya. Dengan pengetahuannya yang luas dan sempurna tentang keindahan budi pekerti dan kebenaran semua perkataan dan pekerjaan nabi Muhammad, ia yakin bahwa hanya nabi muhammad lah orang yang pantas menerima perintah Tuhan untuk memimpin umat manusia.
2. Dakwah Rasulullah secara terang-terangan
Sekitar kurang dari 3 tahun lamanya Rasulullah saw, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulailah pada tahun keempat kerasulan Muahammad saw, beliau berdakwah secara terang-terangan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari pada pelaksanaan dawah secara terang-terangan tersebut adalah firman Allah yang berbunyi:
Artinya :
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. (QS Al-Hijr : 94)
Adapun yang disampaikan Muhammad pada waktu itu meliputi:
Bahwa Allah itu Tuhan yang maha esa. Dialah yang menjadikan dan berkuasa selama-lamanya atas alam semesta dan segala isinya.

Bahwa Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Setiap orang wajib bersyukur dan menyembah Nya. Dialah yang menjadikan segala kehidupan di dunia
Bahwa sesungguhnya setiap orang itu adalah sama di mata Allah. Derajat manusia tidak diukur dengan keturunan, kekuasaan, kekayaan dan kepangkatan, melainkan semata-mata atas dasar ketaqwaan dan jasanya, sedangkan perbudakan dikutuk Allah
Bahwa setiap orang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu
Bahwa hidup manusia tidak berhenti dengan kematian. Setelah mati masih ada kehidupan di akhirat. Setiap orang mempertanggung jawabkan segala amalnya hidup di dunia ini.

Reaksi Kaum Kafir Terhadap Dakwah Nabi Muhammad

Click Here

Kaum kafir Quraisy Mekkah pada umumnya tidak senang menerima kehadiran dan seruan nabi Muhammad saw untuk memeluk agama Islam. sebagian besar dari mereka sangat membenci dan menolak serta memusuhi nabi Muhammad saw. salah satu keluarganya yang sangat memusuhi adalah Abu Lahab.
Suatu hari Abu Thalib mencoba membujuk nabi Muhammad saw agar berhenti berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Mekkah, karena ia mendapat tekanan dan ancaman dari masyarakat kafir Quraisy Mekkah.
Mendengar ajakan pamannya tersebut, nabi Muhammad saw dengan ramah menolaknya. Bahkan dengan lembut berkata kepada pamannya, “Wahai pamanku, seandainya matahari di letakkan di atas tangan kananku dan bulan ditangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mengehentikannya”. Sehingga Allah swt memberikan kemenangan atau binasa dalam berjuang.
Di samping hinaan dan celaan, orang-orang kafir Quraisy Mekkah telah berkali-kali menyakiti pribadi nabi Muhammad. Namun demikian nabi Muhammad saw tidak pernah putus asa menyebarkan agama Islam, bahkan sebaliknya, beliau semakin sabar, giat dan bersemangat dalam berdakwah
Tekanan Terhadap para Sahabat Nabi Muhammad saw
Perkembangan Islam yang demikian pesat semakin membuat orang kafir quraisy membenci dan berusaha menghalangi dakwah nabi Muhammad saw. berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy, antara lain yaitu dengan jalan menyiksa hamba sahaya atau para budak dan orang-orang miskin menolak yang memeluk agama Islam. semua dilakukan dalam rangka menakut-nakuti serta dalam rangka mencegah berkembangnya Islam lebih banyak lagi.

"Contohilah akhlak Rasulullah yang begitu mulia SUBAHANNALLAH"


Asas Aqidah Islam

SUMBER UTAMA AQIDAH ISLAM

- Al Quran :
 Iaitu kalam Allah (wahyu Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

-Hadis Nabawi :
 Iaitu setiap Perkataan / Ucapan , Perbuatan ,Pengakuan & Sifat Rasulullah s.a.w.


ASPEK PERBAHASAN AQIDAH ISLAM

1. Ar- Rububiyyat :
Berkaitan : Mentauhidkan Allah sebagai Pencipta, Pemilik dan Penguasa

2. Al- Uluhiyyat : 
 Mentauhidkan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hanya Allah wajib disembah, ditaati peraturannya, tempat berdoa dan berharap 

3. An- Nubuwwat :
Kenabian Rasulullah s.a.w. yang membawa ajaran Allah utk disampaikan kepada umat manusia

4. As- Samiyyat : 
 Perkara-perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh ancaindera dan tidak wajib disembah, ditaati peraturannya, tempat berdoa dan berharap dapat difikir oleh akal manusia , diketahui melalui al-Quran & hadis rasulullah seperti kaimat, dosa, pahala, melalui al-Quran & hadis rasulullah seperti kaiamt, dosa, pahala,
syurga dan nerakaPERKARA /AMALAN YANG MEROSAKKAN AQIDAH


Aqidah seseorang boleh rosak melalui Perkataan, Perbuatan dan Hati

PERKATAAN
- Menghina Islam seperti mencela Allah.Al Quran dan Hadis
- Mengubah hukum dengan perkataan seperti menolak kewajipan solat fardu dan menolak   kewajipan menutup aurat
- Bersumpah dengan selain nama Allah seperti demi bulan matahari
- Menyanyi lagu-lagu yang liriknya bertentangan dengan akidah
- Mengubah ayat al Quran atau hadis

PERBUATAN
- Menyembah selain daripada Allah seperti berhala , pokok,syaitan dll
- Memakai lambing mana-mana agama seperti salib
- Menghina Al Quran seperti mengoyak,memijak,mencampak
- Menyertai upacara agama lain seperti upacara penyembahan berhala dan penyucian dosa (babtis) di gereja
- Sujud selain daripada Allah seperti sujud kepada manusia , batu dan lain-lain


HATI 
- Meyakini bahawa alam ini terjadi dengan sendiri
- Percaya bahawa pencipta alam ini sama seperti makhluk lain
- Ragu-ragu dgn rukun Iman, rukun Islam dan hukum Islam
- Berniat keluar daripada IslamPERKARA YANG MENDORONG SALAH LAKU AQIDAH

-Kurang mendalami ilmu agama Islam 
-Tidak suka mendampingi ulamak & pendidik 
-Terpengaruh dengan budaya dan hiburan asing yang merosakkan akhlak 
-Berkawan dengan orang yang rosak akhlak 


PERKARA / AMALAN UNTUK MEMANTAPKAN AQIDAH

LISAN
1. Membaca dan memahami al Quran dan hadis nabi
2. Berzikir,bertahlil,bertasbih dan bersalawat
3. Bercakap benar
4. Nasihat menasihati kearah kebenaran
5. Berdoa


PERBUATAN
1. Menunaikan Ibadat samada fardu atau sunat
2. Menolong gol yang memerlukan bantuan seperti anak yatim,fakir miskin
3. Menuntut ilmu yang berfaedah
4. Beradab sopan dalam pergaulan
5. Melakukan kerja yang baik seperti berniaga, bertani


HATI
1. Sentiasa mengingati Allah s.w.t.
2. Yakin dengan pertolongan Allah
3. Ikhlas melakukan ibadat dan amal kebajikan
4. Sangka baik terhadap Allah
5. Bercita-cita tinggi dan bertawakal kepada Allah

Keindahan Alam Semulajadi
"Betapa indahnya alam semulajadi dekat bumi ini serta betapa sempurnanya ciptaan Allah swt"

Domo-kun Cute